Proizvodnja

Proizvodnja voća i povrća

Voćarstvo se, između ostalog, bavi osobinama voćaka, te spoljnom sredinom koja utiču na njihovo uspevanje. Bitna odlika uspešnog voćarstva je primena agrotehničkih mera radi postizanja što većih prinosa.

Sve to i još mnogo toga u službi je jednog cilja – pomoć u uspešnom gajenju voćaka vrhunskog kvaliteta i prinosa.
Sve zemlje koje imaju povoljne uslove za razvoj voćarstva, ovoj grani posvećuju veliku pažnju, tako i naša zemlja, pa je primetno sve veće interesovanje za poboljšanje proizvodnju koje pokazuju poljoprivredna domaćinstva, udruženja i zadruge poljoprivrednih proizvođača.

Potreban je organizovan prilaz unapređenju voćarske proizvodnje, a u tome će posebno mesto imati poljoprivredni fakulteti, poljoprivredne škole, poljoprivredne stanice, instituti, poljoprivredni kombinati, učeničke zadruge i sl.
Proizvodnja voća je toliko napredovala da od ljudi koji žele da se bave ovom granom traži veliko znanje.

Savremeni zasadi zahtevaju ne samo velika investiciona ulaganja, već i poznavanje celokupnog tehnološkog procesa proizvodnje voća. U proizvodnju se uvode visokokvalitetne i produktivne sorte koje zahtevaju odgovarajuću zaštitu i primenu agrotehničkih i pomotehničkih mera. Zato je danas za uspešno bavljenje voćarstvom neophodno kako šire teorijsko znanje, tako i praktično iskustvo.