Breskva

Breskva

Zahvaljujući klimatskim uslovima i geografskom položaju, breskva predstavlja jednu od najznačajnijih lokalnih voćnih vrsta, što pokazuje i njena zastupljenost od preko 3000 hektara, u ukupnom sortimentu voćarskih kultura u rejonu našeg distributivnog centra. Od ukupne površine nektarina zauzima približno 1000 hektara. Plodovi ove voćne vrste sa našeg podneblja se odlikuju odličnim organoleptičkim osobinama.

Najzastupljenije sorte breskve su:

 

springold

Springold

Poreklo: Ova sorta stvorena je u SAD.
Karakteristike ploda: Plod je srednje krupan, loptast sa neznatno izraženim vrhom.Ujednačene krupnoće i atraktivnog izgleda.
Boja: Osnovna boja ploda je žuta, pokrivena na oko 50% površine sa crvenom bojom, meso je žuto, dosta čvrsto, sočno i ukusno. Vreme sazrevanja: Ova sorta sazreva sredinom treće dekade juna meseca.

diksired

Diksired

Poreklo:Sorta stvorena u SAD.
Karakteristike ploda: Plod je srednje krupan do krupan, mase oko 150-180g. Okruglastog oblika, pokožica oranž žuta, maljava, obojena privlačnim prugastim crvenilom. Meso žuto, čvrsto, ukusno, odvaja se od koštice i pogodno za sve vidove prerade.
Plodovi su joj atraktivni, kvalitetni, odličnog ukusa i prepoznatljive arome.
Vreme zrenja: druga polovina jula meseca

red-top

Redtop

Poreklo: Stvorena je u Kaliforniji I priznata 1961.godine.
Plod: srednje krupan do krupan, okruglog i katkada duguljastog oblika; pokriveno 90% površine crvenom bojom. Ovo je sorta koja sazreva 6 dana posle Redhaven-a. Plod je okrugao do jajast, srednje krupnoće i odlične boje. Meso je žute boje, veoma čvrsto, dobrog ukusa i kvaliteta. Koštica se odvaja od mesa. Dobro podnosi transport.

royal-gem

Royalgem

To je sorta sa potpuno obojenim crvenim plodovima.
Plod: tamno-crven, privlačnog izgleda, srednje krupan do krupan, meso uz košticu crvenkasto i delimično se odvaja.Plodovi izuzetno atraktivni i transportabilni. Dobro se čuvaju.