Kruška

Kruška

Kruška sa oko 300 hektara površine u ukupnom sortimentu voćarskih kultura u potezu smederevsko – gročanskog atara, zauzima zavidno mesto svojim kvalitetom i prinosima. U našem rejonu počela je da se gaji početkom 20. veka, a do pojačanog interesovanja za gajenje kruške došlo je otkrivanjem podobnosti geografskog položaja za uzgajanje kruške sa plodovima prepoznatljive arome.

Prepoznatljive sorte ovog rejona su: